• MN
  • EN

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа тэргүүтэй төлөөлөгчид Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн бүгд хуралд оролцож байна.

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа тэргүүтэй төлөөлөгчид НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанаас Бүгд Найрамдах Австри Улсын Вена хотноо 2022 оны 6 дугаар сарын 15-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж буй Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хэрэгжилтийн талаар тайлан илтгэлийн бүгд хуралд оролцож байна.