Итгэмжлэл олгох

2022-11-13


Австри Улсад байгаа Иргэн та өөрийн эрх, хийхийг хүсэн үйлдэл, өөрийн өмчлөлийн орон сууцаа бусдад худалдах эрхээ шилжүүлэх, банкинд данс нээлгэх гэх мэт үйлдлийг өөрөө бус, Монгол Улсад байгаа өөрийн төлөөлөгчөөр буюу итгэмжлэгдэгчээр дамжуулан эдлэх, эсхүл хийх боломжтой. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3-д заасны дагуу таныг төлөөлөх итгэмжлэгдэгчийн эрх хууль тогтоомжийн дагуу (тухайлбал насанд хүрээгүй хүүхдийг төлөөлөх эцэг, эхийн эрх) болон итгэмжлэлийн үндсэн дээр үүсдэг.

Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилтын хүрээнд итгэмжлэл олгох төлөөлөгчийн итгэмжлэлийн маягтыг цахим хэлбэрээр урьдчилан ирүүлэх боломжтой. Иргэн Та дараахь холбоосоор орж, бүртгүүлэн итгэмжлэлийн маягтыг бөглөж, иргэний бичиг баримт, итгэмжлэлтэй холбоотой хавсралтыг системд хуулж цахимаар ирүүлнэ үү. E.Notary бүртгүүлэх холбоос

Нотариатын системээр 2022.12.01-ны өдрөөс хойш бүртгэж, гэрчлэгдсэн итгэмжлэлийг монголд байгаа итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрт ойр дурын аймаг, нийслэл, дүүрэгт байрших нотариатын үйлчилгээний газраас авах боломжтой боллоо.

Итгэмжлэлийг хүлээн авахдаа итгэмжлэлийн баруун доор байрлах QR кодоор шүүлгэн авна.

Харин 2022.11.30-ны өдөр хүртэл гэрчлэгдэж илгээгдсэн боловч монголд байгаа итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь аваагүй байгаа итгэмжлэлийг Гадаад харилцааны яамны консулын газраас авна уу.

Бүрдүүлэх материал:

 1. Монгол Улсын иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаад паспорт (хамтран өмчлөгч эрхээ шилжүүлэх бол өмчлөгч бүрийн бичиг баримт)
 2. 18 нас хүрээгүй хүүхдийн өмнөөс итгэмжлэл гаргах бол хүүхдийн гадаад паспорт, төрсний гэрчилгээ
 3. Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой итгэмжлэл гэрчлүүлэх бол үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 4. Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт (Үйлчилгээний хураамж цэснээс харна уу)

Дээрх материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирнэ.

Зөвлөгөө:

 • Итгэмжлэлийг зөвхөн кирилл үсгээр бичнэ.
 • Итгэмжлэлийн хүчинтэй байх хугацааг тодорхой бичих бөгөөд 3 сараас 3 хүртэлх жил байж болно.
 • Итгэмжлэлд төлөөлүүлэгч, төлөөлөгч нарын ургийн овог, регистрийн дугаар, утас дугаар зэргийг зөв бичсэн байна.
 • Таны итгэмжлэл ажлын 1 өдрийн дотор Нотариатын системд бүртгэгдэж, монголд хүргэгдэнэ.
 • Итгэмжлэгдэгч өөрт ойрхон байрлах дурын нотариатын газраас иргэний бичиг баримттайгаа өөрийн биеэр очиж итгэмжлэлээ авна.
 • Итгэмжлэлийн зүүн доор буланд байрлах QR кодоор итгэмжлэлийг авах тул гэрчлүүлсэн итгэмжлэлийг QR кодыг төлөөлөгчдөө өгөх шаарлагатай.

Анхаарах зүйл:

 • - Итгэмжлэл олгох иргэн өөрийн биеэр ирж, хувийн байдлаа тогтоолгох, иргэний бичиг баримтын бүрэн байдлыг хангах үүрэгтэй.
 • - Итгэмжлэлийг цахим шуудан, илгээмжээр хүлээн авахгүй.

Бүртгүүлэх заавар

 1. Цахим хөтөчийн тусламжтайгаар https://e.notary.mn/consul/login цахим хаягт бүртгүүлнэ.

 1. Цахим шуудангаар ирсэн нууц үгээр нэвтрэх.

 1. Итгэмжлэлийн маягтыг сонгож мэдээллийг бичиж оруулах.

 1. Хянуулах товчийг дарж илгээх.

 

Монголд итгэмжлэлийг авахад шаардлагатай QR кодын байршил

Нийслэл, аймагт байршилтай нотариатын үйлчилгээний газрууд:

https://www.google.com/maps/

Гадаад харилцааны яамны консулын газрын хаяг (2022.11.30-наас өмнөх итгэмжлэл авах тохиолдолд):

https://consul.mn/contact