Монгол-Австрийн харилцаа

2022-11-13


Харилцааны эрх зүйн үндэс: Хоёр талын эдийн засгийн гадаад харилцааны тухай Монгол Улс, БНАУ-ын ЗГ хоорондын хэлэлцээр /1992 он/ Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр /2001 он/ Орлого ба хөрөнгийн татварын тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Австри Улс хоорондын конвенци (Давхар татварын хэлэлцээр) /2003 он/ Их дээд сургуулийн боловсролын бичиг баримтыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр /2006 он/ Хууль зүйн яамд хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг /2006 он/ Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр /2007 он/