Гээгдүүлсэн бичиг баримт

2024-03-13


Иргэний үнэмлэх, гадаад паспортоо гээсэн, хулгайд алдсан тохиолдолд юун түрүүнд ойр байх цагдаагийн газарт бүртгүүлж, тодорхойлолт авах шаардлагатай. Гээсэн, хулгайд алдсан бичиг баримт олдох магадлал өндөр тул тухайн хотын гээсэн/олсон зүйлсийн бүртгэлийн газарт хандаж, хайх нь зүйтэй.

https://www.oesterreich.gv.at/themen/notfaelle_unfaelle_und_kriminalitaet/verloren_gefunden.html

Вена хотын гээсэн/олдсон зүйлсийн бүртгэлийн газрын холбоос.

Аялж буй иргэд цагдаагийн тодорхойлолт авсны дараа тус Элчин сайдын яамнаас буцах үнэмлэх авч нутаг буцах боломжтой. 

Буцах үнэмлэх авахад шаардлагатай мэдээлэл.

Буцах үнэмлэхээр өөрийн байгаа газраас буюу Австри Улсаас Монгол Улс руу зөвхөн нэг талдаа зорчих боломжтойг анхаарна уу.