Үйлчилгээний хураамж

2022-11-13


Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Австри Улсад суугаа Элчин сайдын яамны консулын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ

Консулын үйлчилгээ нэр, төрөл

Тайлбар

Хуульд заасан хэмжээ

Суугаа улсын мөнгөн тэмдэгтээр

Нотиариатын үйлчилгээ

Итгэмжлэл гэрчлэх, үнэ тодорхойгүй хэлцэл, өв залгамжлал, бүх төрлийн гэрээ хэлцэл, үл хөдлөх хөрөнгийн холбогдолтой баримт гэрчлэх гэх мэт

10 ам.доллар

10,00 евро

Баримт бичигт консулын баталгаа гаргах

Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх, орчуулгын үнэн зөвийг гэрчлэх зэрэгт (хуудас тутмаас), гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх, үндсэн материал шалгах,

5 ам.доллар

5,00 евро

Тодорхойлолт

Оршин суугаа хаяг, гэр бүлийн байдлын тухай, овог нэрний, талаар тодорхойлолт гаргахад

5 ам.доллар

5,00 евро

Төрсний бүртгэл

Төрсний бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох

10 ам.доллар

10,00 евро

Төрсний гэрчилгээ дахин олгох

20 ам.доллар

20,00 евро

Эцэг тогтоосны бүртгэлд бүртгэх

10 ам.доллар

10,00 евро

Шинэчилсэн бүртгэл

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд (гарын хурууны хээбүртгэх

5 ам.доллар

5,00 евро

Иргэний үнэмлэх

Иргэний үнэмлэх анх удаа болон 25, 45 насанд сольж олгох

10 ам.доллар

10,00 евро

Иргэний үнэмлэх дахин олгох

20 ам.доллар

20,00 евро

Гадаад паспорт

Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах

50 ам.доллар

50,00 евро

Гэрлэлт бүртгэл

Гэрлэлт бүртгэж гэрчилгээ олгох

10 ам.доллар

10,00 евро

Гэрлэлт дуусгаввар болсны бүртгэлд бүртгэх

10 ам.доллар

10,00 евро

Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгэх

10 ам.доллар

10,00 евро

Гэрчилгээ солих

Төрсний болон гэрлэсний гэрчилгээг сольж олгох

10 ам.доллар

10,00 евро

Нас барсны бүртгэл

Нас барсны бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох

10 ам.доллар

10,00 евро

Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгоход

Гадаад паспортыг нэг удаа орлох буцах үнэмлэх олгох

15 ам.доллар

15,00 евро

 

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Австри Улсад суугаа Элчин сайдын яамны визийн хураамжийн хэмжээ

 

Визийн зориулалт

Визийн ялгаа

Визийн хураамж

Үйлчилгээний хөлс

Суугаа улсын мөнгөн тэмдэгтээр

Орох виз

Нэг удаа

45 ам.доллар

5 ам.доллар

50,00 евро

Хоёр удаа

60 ам.доллар

5 ам.доллар

65,00 евро

Дамжин өнгөрөх виз

Нэг удаа

20 ам.доллар

5 ам.доллар

25,00 евро

Хоёр удаа

45 ам.доллар

5 ам.доллар

50,00 евро

Олон удаа

70 ам.доллар

5 ам.доллар

75,00 евро

Олон удаагийн виз

6 сар хүртэлх

100 ам.доллар

5 ам.доллар

105,00 евро

6 сараас 1 жил хүртэлх

200 ам.доллар

5 ам.доллар

205,00 евро

 

ГХЯ-ны 2015 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргасан шийдвэрийн дагуу тус ЭСЯ-ны консулын үйлчилгээний хураамжийг зөвхөн банкны дансаар шилжүүлэн авах шийдвэр гарсан.

Банкны мэдээлэл
Bank Austria Creditanstalt
BLZ.: 12000
EURO-Kontonr.: 50900 755901
IBAN = AT59 1200 0509 0075 5901
BIC = BKAUATWW
Empfänger: Botschaft der Mongolei
Stichwort/Vervändungszweck: Овог нэр, Үйлчилгээний нэр (Итгэмжлэл, төрсний бүртгэл гэх мэт)

Монголбанкнаас зарласан ам.доллар, еврогийн 2022 оны 12 дугаар сарын ханшийн дундажаар тооцов.