Иргэний шинэчилсэн бүртгэл

2022-11-13


Австри Улсад байнга оршин суугаа 16 нас хүрсэн Монгол Улсын иргэн Вена хот дахь ЭСЯ-д өөрийн биеэр ирж хурууны хээ буюу биеийн давхцахгүй өгөгдлөө өгч иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэх боломжтой.
 
Бүрдүүлэх материал: Дараах бичиг баримтыг эх хувиар авч ирэн бүртгүүлнэ.
1. Төрсний гэрчилгээ
2. Иргэний үнэмлэх (25, 45 нас хүрсэний дараа иргэний үнэмлэхний сунгалт хийх тохиолдолд)
3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар хувьтай тохиолдолд гадаад паспортын эх хувь
4. 16 нас хүрсэн, анх удаа бүртгэлд хамрагдах хүүхдийн хувьд гадаад паспорт
5. Үйлчилгээний хураамж шилжүүлсэн баримт (Үйлчилгээний хураамж цэснээс харна уу)
 
Анхаарах зүйлс:
1. Бүртгүүлэх иргэд өөрсдийн ургийн овог, Монгол Улсад байнга оршин суугчаар бүртгүүлсэн хаягтай байх, оршин суугаа хаягт шилжилт хийгдсэн бол одоо бүртгэлтэй байгаа хорооноос оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт авсан байх шаардлагатай юм. Хаягийн бүртгэлгүй тохиолдолд Монголд байгаа ах дүү, төрөл садангаараа дамжуулан оршин суугаа хаягийн бүртгэл хийлгэсэн байна.
2. Бүртгэлийн ажилтан шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлснийг нотолж ИУБ-31 маягтыг хэвлэн бүртгүүлэгчээр гарын үсэг зуруулах ба бүртгүүлсэн тасалбарыг (бар код бүхий) өгнө. Энэүү тасалбар нь шинэчилсэн бүртгэлтэй холбоотой аливаа асуулт, лавлагаа авахад хэрэг болно.
3. Бүртгэл дунджаар 14-21 хоногийн хугацаанд иргэний бүртгэлд баталгааждаг. Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлсний дараагаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын http://burtgel.gov.mn/ цахим хуудас болон  1800-1890 лавлах утсаар холбогдон регистрийн дугаар, бүртгүүлсэн бүртгэлийн тасалбарын дугаараа /бар код/ оруулж таны мэдээлэл бүртгэлд орсон эсэхийг шалгана уу.
4. Шинэчилсэн бүртгэлийн системд мэдээлэл орсны дараагаар таны цахим үнэмлэх Элчин сайдын яамаар дамжуулан захиалсан тохиолдолд хэвлэгдсэн ирсэний дараагаар таньд мэдэгдэнэ. Иргэний үнэмлэхийг Монгол дахь ар гэрийн хүнээр дамжуулан захиалах тохиолдолд тухайн хүнд итгэмжлэл олгосон байх шаардлагатай бөгөөд бүртгэл баталгаажсаны дараа харьяа дүүрэгтээ хандаж иргэний үнэмлэх захиалан хэвлүүлж авах хүсэлт гаргана.
Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн 15.1, УИХ-ын 2009 оны 100 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2010 оны 3 дугаар тогтоол, 2011 оны 2 дугаар сарын Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд, Гадаад харилцааны сайд, Нийгэм хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын хамтарсан тушаалын дагуу хилийн чанадад амьдарч байгаа Монгол Улсын иргэнийг иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.