images

(COVID-19) МОНГОЛ УЛСАД НЭВТРҮҮЛЭХ ХИЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

Хэвлэлийн мэдээ

2022-03-15

18

Гадаад улсаас Монгол Улсад нэвтрэх хилийн зохицуулалтыг дараахь байдлаар мөрдөж байна.

Ерөнхий зохицуулалт
• Монгол Улсад ирэх нийт зорчигчдоос коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын PCR шинжилгээ /Антиген болон түргэвчилсэн шинжилгээ/ шаардахгүй.
• Зорчигчдоос коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын эсрэг вакцины бүрэн тунд хамрагдсан байхыг шаардахгүй.
• Зорчигчид хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгт Эрүүл мэндийн асуумжийг үнэн зөв бөглөнө.
• Зорчигчид хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгт Эрүүл мэндийн асуумжийг үнэн зөв бөглөнө.
• Тусгаарлалт болон гэрийн ажиглалтад хамрагдах шаардлагагүй.