images

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МАЯГТЫГ ЦАХИМААР ИРҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙН ТУХАЙ

Хэвлэлийн мэдээ

2022-09-21

285

Хилийн чанадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн Та өөрийн биеэр монголд хөөцөлдөх шаардлагатай аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ Нотариатын тухай хуулийн дагуу өөрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид эрх олгодог.

Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилтын хүрээнд итгэмжлэл олгох төлөөлөгчийн итгэмжлэлийн маягтыг цахим хэлбэрээр урьдчилан авах, хянан баталгаажуулах боломжийг бүрдүүлээд байна. Иргэн Та итгэмжлэлийн маягтыг бөглөн ирүүлнэ үү. Үүнд:

  1. Цахим хөтөчийн тусламжтайгаар https://e.notary.mn/consul/login цахим хаягт бүртгүүлнэ.